>>Határozatok>A 90. küldöttgyűlés határozatai
>Nyitólap

A határozatok letöltése (.doc formátumban)
(jobb egér kattnitás + Cél mentése más néven../Save target as..)

Az OMBKE 90. küldöttgyűlésének határozatai

A főtitkár írásos és szóbeli beszámolója, az ellenőrző bizottság jelentése, valamint az indítványok, hozzászólások alapján az OMBKE 90. küldöttgyűlése a következő határozatokat hozta:

1.) A küldöttgyűlés elfogadja az OMBKE 2000. évről szóló közhasznúsági jelentését, a főtitkári beszámolót és az ellenőrző bizottság jelentését.

2.) A küldöttgyűlés jóváhagyja a választmánynak és az ügyvezetésnek a gazdálkodási egyensúly, illetve az egyesület működési és lapmegjelentetési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedéseit. Támogatja a főtitkári beszámolóban célul kitűzött és az ellenőrző bizottság jelentésében szükségesnek tartott további intézkedések megtételét.

3.) Az egyesület, a szakosztályok és a helyi szervezetek tisztségviselői helyezzenek fokozott súlyt arra, hogy a szakmai rendezvények, konferenciák újból az egyesület keretei között valósuljanak meg.

4.) Az egyesület a pártoló tagvállatokkal összefogva továbbra is keressék a lehetőségeket arra, hogy a bányászat és kohászati szakma érdekei mind a közvélemény előtt, mind az állami döntések előkészítése során megfelelő képviseletet kapjanak.

5.) Az írásban benyújtott és az elhangzott javaslatok, indítványok a küldöttgyűlés jegyzőkönyvének részét képezik. A választmány azok megvalósítási lehetőségeit részletesen megvizsgálva tegye meg a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket és arról adjon írásos jelentést a következő küldöttgyűlésen.

<<Vissza a határozatokhoz
>Nyitólap